Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2012

indigoeyed
Mam już jeden nóż w plecach
i nie ma tam miejsca
na następne.
— M. Świetlicki
indigoeyed
wszystko jest tylko czekaniem, cała reszta to tylko zabijanie czasu między kolejnymi oczekiwaniami, tym straszniejsze, że kiedy nadchodzą rzeczy na które czekaliśmy, okazuje się, że nie przynoszą żadnych rozwiązań, są rozczarowujące, i wtedy zaczyna się czekanie na coś następnego
— Krzysztof Varga, "Trociny"
Reposted fromemszi emszi vialady-of-theflowers lady-of-theflowers
indigoeyed
Zaraz zrobimy kawę. Wprawdzie nie mam kawy, filiżanek i pieniędzy, ale od czego jest nadrealizm, metafizyka, poetyka snów.
— Tadeusz Różewicz/Kartoteka
indigoeyed
Może samodoskonalenie się to nie jest odpowiedź.
Może odpowiedzią jest autodestrukcja.
— Chuck Palahniuk "Fight club''
indigoeyed
To delikatny wstęp do czucia się najgorzej w życiu.
— Zrób mi jakąś krzywdę, Żulczyk
indigoeyed
jest więc powód i jest sens pociągnąć to wszystko
do przyszłego tygodnia, jest nieźle, jest po co.
— Świetlicki
indigoeyed
3622 379f 500
Świetlicki, Białe Przepaście
indigoeyed
9383 a502 500
indigoeyed
Czuję, że coś nas łączy. Czuję, że coś nas wspólnie wkurwia.
— ~ J. Żulczyk
indigoeyed
Czasem, któryś splunie mi w twarz, a robi to dlatego, że nie umie nic innego. Przemoc i nienawiść, od tego nie ma nic prostszego.
— Gabinet Looster
Reposted fromhouseofpain houseofpain vialamaczkosci lamaczkosci
indigoeyed
Kiedy patrzyłem na to wszystko, co się działo, byłem zdrowy, tylko świat wokół mnie był chory. I to chory nieuleczalnie.
— J. Krzysztoń - Obłęd
Reposted frombeinthe beinthe
indigoeyed
Kochać się z tobą tak, jakbym miał cię ochronić i wyleczyć. Wdmuchać ci do ust wieczność. Wiesz, to jest to coś w seksie, z czego zdaje sobie sprawę może jedna setna procenta osób - to jest tak, że chcę cię mieć, chcę, żebyś miała mnie i chcę, żebyśmy byli wspólnie święci - jakby ktoś zlutował nas w jeden stop.
— Jakub Żulczyk
indigoeyed
- wszystko wiesz- powiedział Kuba z nienawiścią - ja wiem, że ty wszystko wiesz. ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie w ogóle istnieją. to znaczy najbardziej nieszczęśliwa. dlatego, że jesteś mądra. że wszystko rozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawić
— marek hłasko, pętla
indigoeyed
Masz strasznie obgryzione paznokcie i trochę spuchnięte oczy, nie jakbyś płakała przed chwilą, ale tak, jakbyś płakała po trochu, codziennie [...].
— Jakub Żulczyk
indigoeyed
- Jestem potencjalnym samobójcą z miłości przez utopienie.
- Utopmy się razem. Chodź.
- Pędzę.
— Żulczyk.
indigoeyed

October 14 2012

indigoeyed
6788 e91f
Reposted frommajeranek majeranek
indigoeyed
6833 2c19 500
Reposted fromsiseniorita siseniorita

October 13 2012

indigoeyed
3818 f87e 500
Reposted fromwhateveer whateveer
indigoeyed
3835 9265
Reposted fromdepressionsucks depressionsucks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl